Miljösmarta hus

XNvillan är med och uppför det första miljösmarta plushuset i Sverige som byggs tillsammans med Växjö Energi och Miljösmarta hus i Småland.

”Åsaliden i Växjö är Sveriges första Plusenergihusvilla som byggts med en unik konstruktion för att kunna växla tillbaka solvärme och el till värmeverket. Sex månaders statistik från mätsystemen visar att huset hittills har genererat dubbelt så mycket energi i retur på sex månader, som kalkylerats för ett helt år”

Se all våra modeller på sidan: Husmodeller