Lågenergihus

XNvillan och Lågenergihus.nu har ett samarbete som innebär att XNvillan levererar byggsatser, eller nyckelfärdiga hus enligt förfrågningsunderlag från Lågenergihus.nu.Lågenergihus

XNvillan erbjuder ett konceptet som inte bara ser till energiförbrukningen, utan också bygger på förnyelsebara och ekologiska material.

Väggar och tak isoleras med cellulosa, vilket gör klimatskalet både fuktsäkert och sunt.

XNvillan har en högeffektiv till- och frånluftventilation som tar tillvara på den varma frånluften och samtidigt skapar ett komfortabelt boende genom en förvärmd tilluft. Uppvärmning ske med fördel av solvärme samt braskamin kopplade till en acc.tank.

På materialvalen är fokus lagd på miljö och naturliga material av hög kvalitet.

Du väljer själv i vilken omfattning XNvillan ska leverera och bygga åt dig. En stomrest husbyggsats av prefabricerade väggblock eller ett nyckelfärdigt hus.

XNvillan har etablerade entreprenörs kontakter från Gävle till Malmö, och levererar husbyggsatser till hela Norden.

Bilden är från en hus i Uppsala där ett Lågenergihus uppförs av XNvillan.
Detta hus har en beräknad el kostnad exkl. hushållsel på ca 2000kr/år.