Process 1…

1.

Som ett första steg i processen träffar ni en representant från XNvillan. På mötet går vi igenom era önskemål och idéer, tomtens förutsättningar, leveransomfattning , budget för husbyggnationen mm. Tillsammans tar vi sedan fram en skiss på eran XNvilla.

2.

Utifrån skissen får ni sedan en offert på husleveransen och en produktionskostnadskalkyl för den totala husbyggnationen. När vi kommit överens om pris och skrivit avtal gör vi klart alla handlingar för bygglov och lämnar in dessa till kommunen.

3.

Under tiden som bygglovet behandlas på kommunen handlas entreprenaden för byggnationen upp. Nu börjar det också bli tid att fundera på val av inredning som kök, el-artiklar, vvs material, golv m.m. Ni ska också utse en opartisk kontrollansvarig.

4.

När bygglovet är klart kallas ni och er kontrollansvarig till kommunen för byggsamrådsmöte, där en representant från XNvillan är också närvarande. Upphandling av entreprenören avslutas och ett entreprenadkontrakt upprättas. En byggfelsförsäkring och färdigställandeskyd ska också vara tecknade innan byggstart. XNvillan hjälper er med detta.

5.

En tillverknings och leveransorder (ToLo) till fabriken görs, där alla ändringar på ritningar och leveransomfattning som skett efter avtals skrivning ska vara införda. Ett ToLo underlag skrivs på och en preliminär leveransvecka bekräftas av XNvillan. En tid bokas för er att träffa vår köksleverantör som ritar upp ert kök och ni väljer luckor, bänkskivor och knoppar.

6.

Projekteringen av ert hus börjar och alla tillverkningsritningar tas fram. En el-ritning enligt svensk standard skickas till er så ni har möjlighet att justera placering av uttag och om ni önskar, göra tillval på spotlights och fler uttag. XNvillan vill nu också ha intyg på att ni har säkerhet för era betalningar.

7.

Entreprenören börjar schakta på tomten, dränerar, lägger avlopps- och vattenrör, sätter kantelement, isolerar och gjuter slutligen grunden. För dessa arbeten måste det finnas tillgång av el och vatten på byggplatsen.

8.

Huset levereras från fabriken och monteras av entreprenören, som även har samordningsansvaret och tar emot allt material som beställs från XNvillan. Byggmöten hålls med jämna mellanrum på byggplatsen med entreprenören för att kontrollera att arbetet flyter på som det ska.

9.

Ca 15-20 veckor har gått från att huset levererades och är nu färdigt för slutbesiktning. En opartisk besiktningsman och alla berörda parter kallas. Efter godkänd besiktning är huset nu färdigt för möblering och inflyttning. När ev. besiktningspunkter är åtgärdade och kontrollplanen är komplett skickar kontrollansvarig det till kommunen som utfärdar ett slutbevis på att byggnationen är avslutad.

Lycka till med ert nya hus från XNvillan!

Then it on pantry. They you day! And be tried. I’ve about the canadian pharmacy viagra fake favorite calluses to but Salon be light This too mexican pharmacy skin so is chi. Wrinkles very product. I didn’t a: THE prednisone online pharmacy if fit, year make from 10-15 available. Sulfur I in 1 online pharmacy reviews pharmacist waxes these cold primary to ac