Försäkringar

Försäkringar

Byggfelsförsäkring:

Byggfelsförsäkring erbjuds som tillval från XNvillan genom Bostadsgaranti eller Garbo.
Byggfelsförsäkring kan inte tecknas separat för varje del i entreprenaden,
utan måste tecknas för hela entreprenaden samtidigt.
Husleverantören, entreprenören och du som konsument kan teckna försäkringen.

Byggfelsförsäkringen gäller i 10 år från slutbesiktning.

Din entreprenör ska alltid ha en allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring som även
skyddar ert hus om olyckan är framme.

 

Färdigställande/byggsäkerhetsförsäkring:

Färdigställandeförsäkring erbjuds som tillval från XNvillan.

Färdigställandeförsäkringen är obligatorisk och ersätter merkostnaderna upp till 10% av kontraktsumman, om någon avtalspart skulle bli insolvent under byggtiden.
Som egnahemsbyggare behöver du ingen färdigställandeförsäkring för ditt eget arbete.
Varje del av entreprenaden kan försäkras separat.

Färdigställande kan bara tecknas av husleverantören och eller entreprenören.

 

Villa/bygg försäkring:

Villa/bygg försäkring (hemförsäkring) erbjuds inte från XNvillan, denna skall gälla vid stölder från byggplats, brand eller andra oförutsedda händelser.

Du som Kund tecknar en hemförsäkring som gäller under hela byggtiden.

 

Garanti

Garantier på entreprenaden och husstomme gäller i 2 år från slutbesiktningen.

På fönster, takpannor, vitvaror mm gäller respektive leverantörs garantier.