Finansiering

Det är bra att kontakta banken i ett tidigt skede för att få ett lånelöfte och en preliminär budget för husbygget. Till er låneansökan bifogar ni den produktionskostnadskalkyl som ni får av oss.

Byggnadskreditiv används för att klara de löpande utbetalningarna under byggtiden. Delbetalningar görs under byggtiden enligt den lyftplan som är överenskommet och detta sker i takt med hur bygget fortskrider. När huset är klart omplaceras byggnadskreditivet till långfristiga bolån.

Betalningssäkerhet till XNvillan i form av spärrförbindelse beställer ni från banken på det belopp avtalet är skrivet.

En XNvilla är en god investering med stor återbetalningsförmåga på grund av den låga energiförbrukningen. Ett sunt lågenergihus får också ett framtida mervärde.