Må bra med cellulosaisolering

Hälsa och inomhuskomfort:

• Maximal ljudisolering

Ljud sprids på samma sätt som luft. Därför isolerar vi ditt hus med ett lufttätt material med hög densitet. Tester visar att cellulosa som ljudisolering i väggar ger mycket (upp till 7 dB) lägre ljudnivå än traditionell mineralull. Valet blir därför cellulosaisolering, som installeras kompakt och utan skarvar.

• Hög värmelagringskapacitet

Hög värmelagringskapacitet på ett isolermaterial innebär att det tar längre tid för värme att överföras från sida till sida. Här är cellulosaisolering cirka åtta gånger effektivare än mineralull när det gäller att hålla värmen borta sommartid. En varm sommardag innebär det att huset med cellulosaisolering får cirka 5 grader lägre medeltemperatur inomhus än ett hus med mineralull.

• Allergivänligt

Både väggar och tak består av trämaterial inifrån och ut. Det här är naturliga och sunda material, som inte avger några emissioner alls. De här naturliga materialen hjälper till att skapa ett sunt och hälsosamt inomhusklimat, och lämpar sig dessutom väldigt väl om man är allergiker. I ett hus med från- och tilluftsventilation filtrerar man dessutom bort pollen, kvalster och andra astmaframkallande och skadliga ämnen.

• Ett hus som andas

Ett hus kan aldrig bli för lufttätt. Däremot är det jätteviktigt att skilja på lufttäthet och diffusionstäthet. En plastfolie är både luft- och diffusionstät, vilket är något man bör ha i åtanke när man bygger hus. Genom att använda en ångbroms istället för plastfolie kan konstruktionen torka åt båda håll. På så vis minskas risken för både fukt- och mögelskador.

Du upplever ett behagligt inomhusklimat när huset ”andas” och fuktigheten inomhus ligger relativt jämnt på optimala 50 %. Väggarna i våra hus fungerar som en fuktbuffert, som ger ifrån sig fukt om den relativa luftfuktigheten är för låg och tar åt sig fukt om den är för hög. Det här sker helt naturligt, eftersom alla material eftersträvar jämvikt. Grundförutsättningarna för den här naturliga regleringen har vi byggt in genom att välja bort plastfolie som ångspärr och genom att isolera ditt hus med cellulosa.

• En välventilerad bostad

Alla utrymmen i huset ska kännetecknas av en komfortabel känsla av frisk luft. Det mekaniska till- och frånluftsystemet gör att du till exempel slipper kalldrag från fönsterventiler.

• Tryggt och säkert

Cellulosaisolering brinner inte. Det yttre skiktet förkolnar, skyddar och hämmar brandförloppet.

Här kan du se alla våra husmodeller.